dilluns, 28 d’octubre de 2013

A M O R

All we need is love
Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido.

L'amor és un concepte universal relatiu a l'afinitat entre éssers, definit de diverses formes segons les diferents ideologies i punts de vista (artístic, científic, filosòfic, religiós). De manera habitual, i fonamentalment a Occident, s'interpreta com un sentiment relacionat amb l'afecte i la inclinació, i resultant i productor d'una sèrie d'actituds, emocions i experiències. En el context filosòfic, l'amor és una virtut que representa tot l'afecte, la bondat i la compassió de l'ésser humà. També pot descriure's com a accions dirigides cap a uns altres i basades en la compassió, o bé com a accions dirigides cap a uns altres (o cap a un mateix) i basades en l'afecte.

En espanyol, la paraula amor (del llatí, amor, -ō*ris) abasta una gran quantitat de sentiments diferents, des del desig passional i d'intimitat de l'amor romàntic fins a la proximitat emocional asexual de l'amor familiar i l'amor platònic, i fins a la profunda devoció o unitat de l'amor religiós

Des del punt de vista de la ciència, la qual cosa coneixem com a amor sembla ser un estat evolucionat del primitiu instint de supervivència, que mantenia als éssers humans units i heroics davant les amenaces i facilitava la continuació de l'espècie mitjançant la reproducció.

En la meva opinió l'amor es un sentiment molt bonic, hi ha diferents tipus d'amor, amor a la teva familia, amor als amics o amor a la teva parella. l'amor a la teva parella pot ser molt bonic pero si no es correspongut pot ser molt doloros, i hi ha persones que fan moltes bojeries per amor inclus poden arribar a la mort, ja que es un sentiment molt fort que et canvia la forma de veure moltes coses i estas disposat a fer qualsevol cosa. Quan no es correspongut el millor es que et donin amor la teva familia i els teus amics.

 


I LOVE YOU

dimarts, 15 d’octubre de 2013

CALENDARI LITÚRGIC


PREZI CALENDARI LITÚRGIC

Aquest enllaç ens porta al meu prezi que he fet sobre el calendari liturgic

Explicacio calendari litúrgic: L'Església catòlica celebra l'obra salvadora del Senyor en dies determinats al llarg de l'any. L'Any Litúrgic representa la celebració actualitzada de les etapes més important d'aquest pla salvador. Cada setmana, el diumenge, commemora la seva resurrecció, i una vegada cada any la celebra especialment, juntament amb la seva passió, en la màxima solemnitat de la Pasqua. La Pasqua és més gran de les festes cristianes. Des de l'any 325, la Pasqua se celebra el diumenge següent a la lluna plena (14 del mes de nisan) després de l'equinocci de primavera i a partir d'aquesta data s'organitza el calendari de l'Any Litúrgic. L'Any Litúrgic s'inicia el primer diumenge d'Advent que s'escau normalment a finals del mes de novembre o a principis de desembre i acaba la setmana 34 del temps ordinari. Es fonamenta en dos ritmes que es completen entre si.

ABRAHAM

Abraham és el patriarca del judaisme. 
El relat narra que Abram era un home gran de 75 anys i que no tenia descendència i el Senyor se li va aparèixer i li va dir que abandones la casa del seu pare, que agafes a la seva dona i se’n anés cap a on el senyor l'indicaria i si ho feia li donaria molta descendència i un país per a ell i tots els descendents que tingues. Abram va agafar a la seva dona Sarai i el seu nebot Lot i marxa cap a on el senyor l'indica.
Sarai encara no havia tingut cap fill amb Abram i ella li ofereix la seva esclava egípcia Agar al seu home, i ell l’accepta. Un any mes tard Agar dona a llum a un fill de Abram i li dona el nom d'Ismael.
A Abram se li apareix un altre cop el senyor i li digué que si volia el país per a ell i la seva descendència com a aliança hauria de circumcidar a tota la gent que estava amb ell, esclaus de la família, esclaus que compres, el seu fill Ismael etc.. i així ho va fer i va dir-li que a partir de aquell moment el seu nom seria Abraham i el de la seva dona Sara.
Temps mes tard a Abraham se li aparegué 3 homes que li diuen que la seva dona Sara tindrà un fill dintre de un any, i al cap d'un any dona a llum a un nen i li posa el nom d'Issaac.
Al cap del temps Sara veu a Issaac i a Ismael jugar junts i li diu al seu home Abraham que no vol que estiguessin junts que fes fora a la esclava i el seu fill . Abraham esta preocupat perquè Ismael també es fill seu i Deu es presenta i li diu a Abraham que no pateixi que tambe li donaran un poble i una bona vida.
Passen els anys y Deu posa a prova a Abraham, li diu que faci un sacrifici i en lloc de una ovella que el sacrifici sigui el seu únic fill amb Sara, que es el que mes estima. Quan Abraham esta a punt de fer-ho Deu es presenta i li deu que ja ha demostrat que li es fidel i faria qualsevol cosa per Deu.

Abraham deixa a Issaac de hereu de tot el que posseïa i va vivir 175 anys. 
(Foto on mostra Abraham apunt de sacrificar al seu fill Issaac)